Vi vill skapa ett tryggare samhälle

No2Crimes är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som startades 2018 av Maher Turkie. Målet är att förbättra livet för barn och vuxna som lever i utanförskap med psykisk ohälsa om följd, samt att minska kriminalitet och öka integration. 

Vem är jag?

Grundaren Maher Turkies resa fram till idag

Vad gör vi?

No2Crimes arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering. Vårt mål är att minska utanförskap, psykisk ohälsa och kriminalitet bland barn och unga.

Vad kan vi?

No2crimes har ett team med stor och bred kompetens. Våra samarbetspartners har alla lång praktisk erfarenhet inom sina områden. No2Crimes samarbetar med myndigheter, näringslivet, ideella bidragsgivare och olika organisationer. Tillsammans gör vi det möjligt att göra skillnad i samhället.

Hur gör vi det?

Vår erfarenhet är att allt fler unga inte känner sig sedda eller hörda. På grund av detta har de förlorat all tillit och framtidshopp. De upplever att samhället har vänt sig mot dem, och att varken skolan eller de sociala myndigheterna ger dem hjälp.

Föreningen genomför olika insatser för ungdomar och deras föräldrar. Syftet är att minska ohälsa, skolfrånvaro och kriminalitet. No2crimes erbjuder inspirationsföreläsningar, utbildningar och coachning, både digitalt och fysiskt på plats. Även näringsliv, myndigheter och olika organisationer kan ta del av dessa.

Barnen och ungdomarna behöver oss nu!
Vi behöver dem för vår framtid!
Vi ser och hör dem!

Läs mer om oss
Se mer information i vårt PDF Ladda ned vår PDF

Tillsammans skapar vi ett tryggare och säkrare samhälle

Alla vet idag att problem med integration och kriminalitet finns i utsatta
bostadsområden. Många unga i utsatta områden misslyckas i skolan och har ingen tro på sig själva och sin egen framtid. Detta har många orsaker, den främsta orsaken är den ökande ojämlikheten i samhället där några människor har mycket resurser och andra väldigt lite. Vår ideella förening No2Crimes vill tillsammans med Er, vara den drivande kraften till förändring!

Här nedan beskrivs hur vi arbetar för att bidra till ett mer tryggt och säkert samhälle. Det sker i tre steg. Det handlar om föreläsningar och utbildningar inom olika områden, riktade till specifika målgrupper. 

 Steg 1 Utbildning om kriminella miljöer 

Utbildningen vänder sig främst till personal vid fastighetsbolag som jobbar aktivt med fastighetsförvaltning i ute- och innemiljö men även annan kommunanställd personal som arbetar i områden där kriminella nätverk agerar. Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten om utanförskap och stärka personalens yrkesroll samt vidareutveckla den redan befintliga kompetensen, få kunskap om hur kriminella nätverk fungerar och hur ungdomar som är i en kriminell miljö kan agera och varför de dras in i den miljön samt vad Du kan tänka på när Du arbetar i områden där Du träffar på kriminella nätverk.

Steg 2. Utbildning av lärare och övrig skolpersonal i högstadieskolor, åk 7 – 9

Utbildningen har till syfte att öka medvetenheten och stärka personalens yrkesroll ytterligare samt vidareutveckla den redan befintliga kompetensen. Att få kunskap om hur dagens ungdomar tänker och agerar i en kriminell omgivning och varför de dras in i den miljön samt vad Du kan tänka på när Du möter dessa ungdomar i ditt dagliga arbete.

Steg 3. Motivationsföreläsningar för elever om risker med kriminalitet

Våra kunniga föreläsare delar med sig av sina olika insikter och erfarenheter för att motivera, förebygga och förhoppningsvis förhindra att unga människor hamnar i kriminella miljöer. Utbildningstid för personalen är tre timmar. Föreläsningen som vänder sig till elever är 45 minuter. Max antal deltagare är 25 stycken (eller enligt överenskommelse). 

Våra kompetenser

 • Jurister
 • Psykologer
 • Beteendevetare
 • Lärare, lärarassistenter
 • Socionomer
 • Socialpedagoger
 • Fritidsledare
 • Entreprenörer
 • Erfarenhetsbeprövade metoder
 • Mindfulness instruktörer
 • Coacher
 • Hälsovetare
 • Barnskötare

Utbildare i :
ledarskap, kommunikation,
psykisk ohälsa, Office paketet,
organisationskultur, pedagogik.

N2C Avhoppar verksamhet

 • Arbetsterapeuter
 • Beteendeterapi
 • Kognitiv terapi
 • Medicinsk kontakt
 • Alkoholutredning
 • Drogutredning
 • Fysisk aktivitet
 • Miljöterapi
 • Motiverande samtal
 • Mindfulness instruktörer
 • Livs Coach
 • Program avhoppare change-me
 • Schematerapi
 • Skuldsanering
 • Återfallsprevention 
 • Psykisk ohälsa, psykolog utredning
 • Omlokalisering / Arbete
 • Drogtest

N2C Change me program

N2C Change me avhoppar program, arbetar under projektnamnet N2CC.

Det är en aktiv del i vårt engagemang i att stoppa kriminalitet och som hjälper personer som vill lämna ett kriminellt gäng och/eller en kriminell livsstil.

Vi hjälper människor att finna nya tankemönster för att bygga ett annat socialt liv och att bli delaktiga i samhället. N2CC är ett individuellt avhoppar program, som hjälper individen att själv vilja lyckas.

Vi erbjuder kompetensutveckling genom individuella utbildnings lösningar som ska  utmynna i arbete, efter en omlokalisering. Vår verksamhet spänner över hela Sverige med ett komplett paket.

Vi utbildar även kommuner, myndigheter och olika organisationer som arbetar med avhoppare som målgrupp.