kr. 

Anpassat belopp

Väj betalningssätt
Personlig Information

Följ dessa steg för att göra en offline donation:

  1. Välj hur du vill betala med swish, paypal eller banggiro och det skall betalas till "No2crimes"
  2. Ange vilket projekt donationen är till för "No2crimes"

Swish telefon som ni skickar till 1230328450 om ni inte vill använda våran online tjänst. Ange Projektets namn

Paypal kan skickas online här på hemsidan eller kopiera våran e-post adress Contact@no2crimes.com och skicka från ert eget konto.

No2Crimes
828-5272
SEB
SE32 5000 0000 0562 4109 1093
ESSESESS

No2crimes
Nordenskjöldsgatan 11 A
211 19 Malmö, Sverige

Din skatteavdragsgilla donation är mycket uppskattad till våra projekt!

Villkor

Donationstotal: 100,00 kr. 

0
Uppvuxen:
0 kr. 
Mål:
50 000,00 kr. 

Hemlösa

Julen år 2020 lite olika hjälpinsatser till de hemlösa i Malmö

Please follow and like us:

1 Kommentar

Skicka en Kommentar