N2C Ledare Video

N2C Ledare

Bidra till ett bättre samhälle. Vi är en organisation som samlar in pengar för att hjälpa människor i nöd. Stötta vårt vitaktiga arbete via swish, bg eller PayPal

Projekt N2C  ledare

Bakgrund

Som ett komplement till No2crimes redan startade projekt “tn2c ledare” vill vi även implementera “No2crimes ung ledare” i skolans verksamhet. Vi anser att det idag saknas förebilder för eleverna i skolan att se upp till och genom att starta ett belöningssystem som innefattar att vissa elever får ansvaret att för sin klass vara ledare för resterande delen av eleverna tror vi att stämningen i skolan kan förändras till det bättre.

Syfte

Syftet med No2crimes ung ledare är att motivera eleverna till att vara bra förebilder samt ha ett gott bemötande gentemot varandra. Syftet är också att varje enskild elev ska sträva efter att bli ledare för sin klass och att de därigenom ska fungera som förebild.

Mål

Målet är att skolnärvaron ska öka samt att betygen bland eleverna ska höjas. Vidare är målet med projektet att eleverna tillsammans ska arbeta för en bättre skolmiljö.

Arbetsmetod

  • Efter arbetet som trygghetsvärdar presenteras projektet N2C ung ledare. Projektet, som ska pågå under hela läsåret, skräddarsys utfifrån varje enskild skolas behov.
  • Som en efterföljande del i No2crimes arbete i skolan väljer No2crimes ut unga ledare i samråd med ledningen. En lärare kan också rekommendera en viss elev.
  • Utbildning hålls gällande värdegrund, förbyggande arbete, mobbing etc. Detta för att inspirera och motivera eleverna till att vara goda förebilder.
  • Belöningssystem 1 poäng/dag för de elever som fått rollen som ledare. Kraven är att eleven ifråga ska närvara under samtliga lektioner samt vara en god kamrat och förebild gentemot de andra eleverna.
  • 1 gång/vecka hålls möte med de unga ledarna där rådande situation stäms av. Lärarna skickar även in rapporter med närvaro etc och utfifrån dessa sker bedömning kring elevens resultat. Val av nya ledare görs varannan vecka. För att behålla sin roll behöver eleven ifråga ha skött sig under två veckors tid.
  • Ett seperat möte hålls 1 gång/månad där samtliga poäng räknas ihop. No2crimes upprättar också ett belöningsssystem som innefattar att gruppen, efter att de utvalda eleverna skött sig under en månads tid, tillsammans får hitta på en aktivitet.
  • Kläder med organisationens namn “N2C ung ledare” kommer delas ut till de elever som valts som ledare. Efter avslutat projekt kommer varje elev som fungerat som ung ledare ett diplom som senare kan vara till nytta i samband med jobbansökningar, praktik m.m.

Samverkan

  • Lärare/rektor
  • Elever
  • Föräldrar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights