Om oss

Vi skapar ett tryggare samhälle.

Om oss

No2Crimes är en förening har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av en icke religiöst och politiskt obunden sådan, med syfte att motverka ungdomars brott mot samhället samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.
Föreningen arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering. Målet med verksamheten är att minska utanförskap, psykisk ohälsa och kriminaliteten bland barn och unga. Föreningen bedriver verksamhet i hela Sverige med säte i Malmö.

Vårt mål

Verksamhet går ut på att nå ut till barn och ungdomar i åldrarna 11–25 år och deras närstående med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt tidigt ingripa med uppsökande sociala insatser när någon håller på att gå i fel riktning.

Vår erfarenhet är att allt fler unga inte känner sig tillräckligt sedda eller hörda. De upplever självhat och hat mot samhället. De känner sig exkluderade från skolan eller andra sociala sammanhang och har förlorat all tillit och framtidshopp. Vi ser dem, vi hör dem och vi finnas där som stöd när de självmant väljer att ta emot vår hjälp.

Vår vision

Målet handlar om att stärka de unga, bygga upp deras självkänsla, självförtroende för att bli självständiga individer som upplever sig inkluderade i samhället samt ge framtidshopp.

No2crimes har i sitt team av volontärer och samarbetspartner stor kompetens inom olika områden med lång praktisk erfarenhet.

Föreningens insatser

Föreningen genomför olika insatser för ungdomar och dras föräldrar med syfte att minska ohälsa, skolfrånvaro, kriminalitet. No2crimes genomför även inspirationsföreläsningar och utbildningar för näringslivet, myndigheter och olika organisationer, digitalt eller fysiskt på plats hos beställaren.

Vad forskarna säger

Forskarna inom kriminalitet Per-Olof Wikström och Jerzy Sarnecki har gemensamt kommit fram till i sina vetenskapliga studier vad som behövs för att främja och förbygga brottslighet hos unga. De är överens om att det handlar om att skapa bättre självkänsla hos de unga genom att uppmuntra till koncentration och den kognitiva förmåga samt beteende och normbildningen.

Vi ser framemot att få samarbeta med er och tillsammans göra ett tryggare och säkrare samhälle!

Personerna bakom No2Crimes

Grundare och Verksamhetchef

Maher Turkie

N2C i TV & media

Bli en del av N2C!

Vi ska skapa trygghet genom att kommunicera och knyta an kontakter. Trygghet är och kommer att fortsätta vara vår fokus. Tryggheten kan vi ge genom att synas och vara tillgängliga på olika platser bland annat i Malmö.

Våra tjänster Bli medlem