Asif Bashir

Jag brinner för att jobba med samhällsviktiga uppgifter och för att ge våra medborgare en god service. Jag är en engagerad
och ansvarsfull person med ett lösningsorienterat perspektiv..

Att samarbeta med andra myndigheter och organisationer som larmbolag och räddningstjänster är jag van vid. När jag
har jobbat som samtalsoperatör så har jag varit utsedd under ett befäl och jobbat effektivt i team.

Jag har grundläggande förståelse för att tolka de lagar och regelverk som påverkar kommunen i stort eftersom jag har
erfarenhet av att arbeta i samarbete med kommunens olika verksamheter. Lagen om offentlig upphandling, offentlighet
och sekretess har jag handskats med regelbundet i mitt yrke som Pcso.

Jag anser detta som en utmaning och vet att jag kan bidra positivt. Jag ser det även
som en lärorik erfarenhet och en utmärkt möjlighet att kunna tillämpa mina erfarenheter inom rådgivning angående
säkerhetsfrågor och numera utbildning inom krisberedskap, riskhantering och informationssäkerhet.

I mitt examensarbete, analyserade jag en organisations säkerhetsplan där jag erfarit arbeta administrativt med att kartlägga
och ta fram processer kopplat till säkerhetsfrågor i form av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Arbetet kan omfatta allt från att hjälpa till med enkla stölder till större och omfattande utredningar av grövre karaktär
såsom mordutredningar, våldsbrott, saknade barn och narkotikabrott. Min uppgift var att öka polisens förtroende i
samhället genom att jobba brottsförebyggande tillsammans med andra närpoliser i området. Här arbetade jag även med
incidentstöd till polisen i olika evenemang, såsom musikfestivaler, demonstrationer, fotbollsmatcher och andra publika
event i form av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder där jag påpekat brister och framfört åtgärdsförslag.