Elissa Kosho

Elissa Kosho, en ung inspiratör med en livshistoria präglad av en
dysfunktionell uppväxt där mitt mindset blev förändringen i mitt liv.

Min historia väcker intresse hos både små och stora och gynnar
människor som gått igenom liknande situationer eller som
Min vision är att kunna vägleda och hjälpa människor som har varit
och är i min situation. Genom att ha en ung förebild kan man lära
sig, bli vägledd, inspireras men även motiveras till att utvecklas och
bli en bättre version av sig själv.

Jag erbjuder inspirationsföreläsningar inom ämnen som psyisk
ohälsa, mindset, självkänsla, självförtoende, entreprenörskap och
hur man healar sitt inre barn. Målgruppen i min publik är blandad
och sträcker sig från barn, ungdomar och även vuxna.

Tidigare har jag hållt i flertals olika workshops där jag och
ungdomar både pratkiskt och teoretiskt jobbar med de områden
som jag föreläser om. Det har exempelvis varit att vi inriktat oss på
självförtroende. Då har jag lärt ut hur man aktivt bygger upp sitt
självförtronde via aktiviteter, utmaningar och diskussioner.