JAG ÄR MAHER 

Jag är en driven och energisk person mål och stora drömmar redan som 8- åring. Mitt främsta mål i min ungdom var att ta hand om mamma och mina syskon. Jag ville ge de ekonomisk trygghet och kände stort ansvar då min fader inte var närvarande i hemmet. 

Som ungdom stod jag i valet att ta ett ”vanligt” 9-17 jobb. Jag trodde att snabba pengar var lösningen på mina problem och valde den kriminella banan. Jag drömde om att bli narkotikapolis men blev istället den polisen jagade.

Några år senare fann jag mig själv i fängelse. Jag satt av tid både i Sverige och utlandet. Jag försökte flera gånger lämna den kriminella världen och ett tungt drogmissbruk bakom mig. 

Vändpunkten kom när jag på djupet började reflektera kring varför och vilka jag sårat genom mina vägval. Det var i min kontakt med de jag påverkat negativt på grund av de val jag gjort och i samband med att be de om förlåtelse som förändringen kunde börja. 

Då hade jag ingen aning om hur min berättelse, min försoning och den resa jag varit på skulle påverka andra omkring mig. När jag ventilerade mina tankar i sociala medier slog det igenom och man kontaktade mig från hela landet för att be mig berätta min historia. 

Det var när en ung kille beslutade sig för att vända sitt destruktiva levnadsmönster efter att ha lyssnat på och blivit inspirerad av mig som jag beslöt mig. Inte bara skall jag ta starkt avstånd ifrån alla kriminella vägval, jag skall inspirera andra att följa mitt exempel.

På den banan bar det av och idag driver jag No2Crimes som är en ideell förening som öppnar dialoger med ungdomar och nattvandrar för trygghet och mot gäng- och gatuvåldet.

Uppdrag

INSPIRATION
Mahers föreläsningar vänder sig till allt från föräldrar och skolklasser till team och ledningsgrupper men även andra intressegrupper runtom i samhället.

Det är inte ovanligt för företag att boka honom som del i ett större event eller fristående som inspiratör på kickoffen. Maher bokas även för privata sällskap av exempelvis föräldrar som går ihop för ökad förståelse kring ungdomar i tonåren. Det genomgående temat i alla bokningar är att Maher skräddarsyr sitt upplägg efter åhörarna som grupp och deras önskemål samt förväntningar. Det är vad som gör honom så uppskattad oavsett vilka som anlitar honom.

Varför välja Maher
Maher figurerar regelbundet i media som ungdomarnas språkrör till vuxenvärlden. Med hans bakgrund i den kriminella sfären blir han ofta kontaktad av tidningar för att ge en jordnära åsikt kring vad som sker på gatorna i våra städer. Det faktum att han är en uppskattad föreläsare och inspiratör gör honom till ett välkänt och anförtroligt ansikte på skolor och verksamheter runtom i landet. Hans synlighet och närvaro ute bland ungdomar i kommunerna resulterar ofta i nomineringar som Årets Eldsjäl, Årets Volontär och Årets Omfamnande Trygghetsskapare. För Maher är det ett kvitto på att arbetet han gör skapar tillit och förtroende framförallt hos ungdomarna runtom i landet.
 

VAD SKA VI PRATA OM

Maher anpassar alltid innehållet efter sina åhörare med deras förväntningar och önskemål i fokus. Vanliga ämnen som Maher anlitas för att tala om kan vara:

  • Föräldraskap

  • Medveten närvaro

  • Ledarskap

  • Rädslor

  • Missbruk

  • Kriminalitet

  • Personlig utveckling

  • Psykisk ohälsa

Samtliga föreläsningar kan ges på plats eller online.

Videos