Marianne Rothman

 

Högutbildad och kunnig i kulturella frågor och de potentiella svårigheterna för invandrare och flyktingar med deras assimilerings- och integrationsproblem; Jag är särskilt fokuserad på flyktingars förmåga att behålla sin individuella identitet i ett mångkulturellt kollektiv. Mitt CELTA-certifikat gör det möjligt för mig att vara skicklig i att kommunicera med individer från hela världen när jag tar itu med dessa problem. Jag är lättillgänglig med enastående samarbetsförmåga. Efter att ha bott internationellt har jag utvecklat överlägsen förståelse och medkänsla för flyktingar och deras behov av hjälp när de måste anpassa sig till sin nya och främmande miljö. Min idealiska placering skulle vara i en progressiv internationell miljö där jag kan kombinera mina kunskaper inom både utbildning och uppsökande verksamhet.

 

on]