Stiftelse

Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

Styrelsen för Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har vid sitt senaste sammanträde behandlat er ansökan för ett projektet bli självsäker ungdom i sommar.

Härmed har jag glädjen att få meddela att styrelsen har beviljat ett bidrag på 50 000 kronor för detta ändamål.