Tack Helsingborgshem för att ni är med och skapar ett tryggare och säkrare samhälle!

Tack Helsingborgshem för att ni är med och skapar ett tryggare och säkrare samhälle! ”Ungdomar på glid” en utbildning som ni erbjuder all er personal.

Syftet är att få bättre förståelse hur ungdomar tänker och hur man bemöter dem på bästa sätt.
Effekten blir minskade vardagsbrott och störningar, därmed tryggare och säkrare bostadsområden.
Ungdomar på glid!
Helsingborgshem 2022.04.06
Föreläsare: Maher Turkie och Karin Jonsson från No2Crimes
Sagt av deltagarna:
Vad tyckte du om föreläsningen?
Jättebra, Berörande, Bra att bli påmind, Ökad förståelse, Reflektion, Var inte rädd för det okända, Tungt men lättsam, Jättebra gruppövning, Äkthet, Verklighet, Modigt, Spännande, Användbart!
Hur kommer du att ha nytta av kunskapen i ditt arbete?
Säga HEJ till alla, Våga mer, Röra mig mer ute i bostadsområdet, Tålamod, Använda vår interna kompetens, Arbeta med sina rädslor, Tålamod, Ge tid, Se dem och Hör dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights