• Bli medlem på No2crimes redan idag >>
  • 13:01: Rån på Krocksbäck
  • 16:00 Upplopp i Malmö

 

Vår bakgrund

No2crimes / Vår bakgrund

01Vilka är vi?

No2Crimes är en ideell organisation som verkar för ett tryggare samhälle.
Vi finns på olika platser i Sverige och vårt nätverk av volontärer och samarbetspartners ständigt utvecklas och expanderas.
Tack vare vår breda kompetens inom inom olika områden kan vi hjälpa och förebygga brott i ett tidigt skede, agera stöd för den som blivit utsatt för brott och vägleda den som hamnat fel i livet.

02Vad vi gör

Vi arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.
Vi föreläser, vägleder och arbetar direkt och indirekt med brottsbekämpning genom att gå in i individens aktuella livssituationen och förändra dennas tankemönster. Vi har ett brett nätverk av institutioner och  kvalificerade medarbetare att hjälpa till med det specifika behov individen behöver och i den fas i livet den befinner sig i.

03Vår ideologi

Vi tror på att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Att upplysa, föreläsa och coacha bara är en del av vårt stora omfattande arbete för att förbättra samhället för oss alla och vår nästkommande generation.
Vi tror inte på att det finns en enkel lösning för alla problem, men allt det arbete vi gör och dem individer vi hjälper idag kommer leda till bättre framtid.

Vår bakgrund

Maher är mitt namn, jag är en driven och energisk person som hade många drömmar och mål redan som 8 åring, mitt främsta mål var att ta hand om min mamma och mina syskon så att dem hade det ekonomiskt bra ställt och en trygghet att falla tillbaka på i Sverige. Då min far inte var närvarande kände jag ett ansvar för att hjälpa min familj.

Mina tankar var främst att detta inte kommer leda dig någonstans bra men min omgivning och mina vägval fick mig att tro snabba pengar var lösningen. Tyvärr inte så oväntat några år senare fann jag mig själv i fängelset.

Efter flertalet försök av att lämna den kriminella banan och mitt eget missbrukande av droger så kom jag till en punkt att jag ville reflektera över mina varför och vilka jag sårat längts vägen i mitt liv.

Detta blev starten på ett rätt kliv i rätt riktning för mig. Därav vill jag dela med mig av mina erfarenheter och min story till andra om jag kan göra skillnad i någon annans liv.

Karin heter jag, tillsammans med Maher har vi skapat kontakter och band med många unga killar och tjejer på gator och skolor runt om i Skåne. Mitt engagemang kommer av genuin och ren vilja att vara en hjälpande hand, en vän och förebild för ungdomar. Med egen bakgrund av destruktivt beteende och missbruk i tidig ålder hamnade även jag i en umgängeskrets med tunga yrkeskriminella. Även min vändning kom senare i åren men jag är tacksam för all lärdom jag fått med tiden trots att den har varit smärtsam för det har gjort mig till den person jag är idag. Jag brinner för att hjälpa och motivera andra unga och det finns inget mer tillfredställande än det jag gör i mitt dagliga arbete inom skolans verksamhet för mina elever i Malmö.

Vårt mål är att med dem livs erfarenheter vi fått med åren kunna nå ut till fler barn och ungdomar Där brottsförebyggande arbete samt tidigt ingripande med sociala insatser ska vara den centrala delen i vårt arbete.

Vår erfarenhet är att allt fler unga inte känner sig tillräckligt sedda eller hörda. Vi ska se dem, vi ska höra dem och vi ska finnas där som stöd när dem självmant väljer att ta emot vår hjälp.

Syftet är att öka tryggheten i samhället genom exempelvis nattvandring och synliggöra vår verksamhet genom våra västar. Vi ska skapa trygghet genom att kommunicera och knyta an kontakter. Trygghet är och kommer att fortsätta vara vår fokus. Tryggheten kan vi ge genom att synas och vara tillgängliga på olika platser bland annat i Malmö.

Image2
Välj en föreläsare hos No2Crimes

Boka en föreläsare

Boka utbildning
Du vet att du kan kontakta oss via 010 – 491 12 34