• Bli medlem på No2crimes redan idag >>
  • 13:01: Rån på Krocksbäck
  • 16:00 Upplopp i Malmö

 

Våra tjänster

No2crimes / Våra tjänster

Vi har engagerade eldsjälar som samarbetar med oss och bidrar med sina erfarenheter och kunskaper genom olika sätt.

 

Det vi erbjuder är

Föreläsningar/utbildningar.

Vi tror på att alla har en historia att dela med sig av. Vårt mål är att kunna påverka och göra en positiv skillnad för den som lyssnar genom att vi delar med oss av våra erfarenheter och vad vi kan påverka genom ren vilja. Självklart vill vi även föra öppna diskussioner tillsammans med våra deltagare och på så vis uppmärksamma deras funderingar och synpunkter. Ömsesidigt samarbete och att uppmärksamma personen i rummet är A och O för oss då det ökar medvetandet om att alla har vi något att berätta som kan vara till hjälp för någon annan. Våra föreläsningar kan i princip alla som önskar vara del av. Allt från myndighetspersoner till personal och elever på en skola.

Coachande samtal – Vi genomför coachande samtal både individuellt och i mindre grupper tillsammans med dem berörda personerna. Det kan vara en ungdom, en förälder och sitt barn eller mellan två parter. Konstellationen kan se olika ut med utgångspunkten är att vägleda, hjälpa, lösa problem och sist men inte minst vara en person som ser och hör vad dem säger och verkligen menar.

 

Konflikthantering

Vi har erfarenhet av att ha hanterat konflikter mellan olika grupperingar och personer där situationen har varit ansträngd. Därav är vi självklart ödmjuka och tacksamma inför att kunna ta an oss uppdrag som vi gemensamt kan komma fram till en lösning. Samarbete och förståelse för varandras likheter och olikheter måste vara grunden till att kunna hantera konflikter. Vare sig vi talar med två klass kompisar på en skola eller kriminella grupperingar.

En god stämning i klassrummet och minskad mobbning i börjar med att unga ska ha viljan att sträva mot gemensamma mål, kunna ha eget ansvar över något och belönas när dem väl anstränger sig för att uppnå det uppsatta målet men viktigast av allt visa ömsesidig respekt mot varandra. Av den anledningen vill vi på No2crimes introducera utbildningen Ungdomar på glid för  personal  i skolans verksamhet. Läs mer om  våra utbildningar.

Image2

Föreläsningar

Läs mer
Image2

Coachning & Samtal

Läs mer
Image2

Utbildningar

Läs mer