Giti Hossini

No2crimes / Våra tjänster  / Föreläsningar / Giti Hossini

Giti Hossini

Sjuksköterska och Utbildning

Kontaktinformation

Telefonnummer: 072 179 70 00
E-post: giti@no2crimes.se

Boka för stödsamtal, föreläsningar och utbildningar.

Hälsovård

Personer med funktionsnedsättning och äldre med kognitiv funktionsnedsättning ska kunna fortsätta leva ett aktivt liv, i samspel med andra. Du som arbetar inom vård och omsorg får genom kursen ökade kunskaper om hur kognitiva funktionsnedsättningar påverkar vardagen, mötet med andra och kommunikationsförmågan. Med ökade kunskaper kan du stödja den äldre med kognitiv funktionsnedsättning till ett aktivt liv med större välbefinnande.

Kost, måltid, munhälsa, delegeringar, olika typer av kommunikationer och samtal, hur man bemöter personer som är beroende och deras anhöriga, arbetsmiljö och munhälsa är en kurs som ingår i ämnet hälsovård. Det är en valbar kurs för personaler som inom Vård- och omsorg.

Kris och våldssituation

Vi kan stödja dig, vägleda dig, skydda dig samt skapa skyddad identitet

Du kan nå oss via jourmobilen 0700 680 300

Giti Care Team AB arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskapet och barnäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor som vilar på alla människors grundläggande rättigheter:

  • Rätten att få vara barn
  • Rätten till kroppslig integritet samt att få bestämma över sin egen kropp och sexualitet
  • Rätten att få forma samt påverka sitt eget liv
  • Rätten att få leva med den man vill
  • Rätten till ett liv fritt från våld och förtryck

Kris

Vi arbetar dygnet runt och har erfarenhet att möta utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det kan handla om en enskild våldshändelse eller kränkningar vid upprepade tillfällen.

Vi erbjuder boende t.o.m skyddad bostad, olika samtal (Fenomenologiskt samtal, Stödsamtal och Motiverande samtal) samt familjeterapi/ familjerådgivning via socionomer och leg. sjuksköterskor dygnet runt som har tystnadsplikt är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer.

Vi lägger stor vikt vid att personalen har god empatisk förmåga och bred kulturellt och språkkompetens. Du blir sedd hos oss och vi bemöter dig med värdighet och respekt. Hos oss kan du få praktiska råd så att du förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.

Du kan få stöd om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Du får information om dina rättigheter i svenskt samhälle. Vår uppgift är att främja båda fysiskt och psykiskt hälsa genom att lyssna, ge professionellt stöd och vägledning för att framkalla trygghet känslan .

Bakgrund

Mitt yrkesliv har främst kretsat kring ledning, styrning och påverkan. Jag är målmedveten, noggrann, ansvarsfull och engagerad med starkt medarbetarfokus, tydlig kommunikation och resultatinriktad.

Det har gett mig en mycket god kompetens att se saker ur olika perspektiv, brinner för äldreomsorg som är mer än att uppfylla lagar och avtal.

Jag är sjuksköterska som är inriktad mot äldreomsorg på Master i vårdvetenskap. Verksamhetschef i vårdföretag GitiCareTeam.

Uppdatera dina kunskaper

Enskilda kurser inom vård och omsorg

Vårdyrke kräver en förståelse för människors olika behov och förutsättningar. För att kunna utveckla vården och komma på nya sätt att hjälpa och stödja människor i olika situationer är det viktigt med kreativitet, initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet. Under utbildningen får du möjlighet att jobba med problemlösning kopplat till olika vårdsituationer och träna på att tänka kreativt

Vi erbjuder alltså kompetensutveckling för vårdpersonal, en rad kurser inom vård och omsorg för personal som vill utveckla sina kunskaper genom vårdarbete. Personalutveckling handlar om att ta vara på människors nyfikenhet.

Vår filosofi är därför att anpassa kurser och föreläsningar till deltagarnas behov och förkunskaper.

Om du vill veta mer om dessa kurser kan du lämna en intresseanmälan längre ner på sidan.

Utbildningar

Etik och moral inom vård och omsorg

Vad som är rätt och fel. Etiken är våra tankar om vad som är rätt och fel. Moral är våra handlingar, hur vi faktiskt agerar i situationer vi hamnar i. Ofta när man pratar etik och moral används oftast benämningen moral.

Du lä dig om vård, omvårdnad och omsorg samt om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Du lär dig grunderna i medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Du lär dig om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning

Du lär dig även att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer samt att se konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Du får lära dig om de lagar och regler som gäller inom yrket och får möjlighet att diskutera etik och moral inom vård och omsorg. Under utbildningen läser du även religionskunskap för att bättre kunna förstå människors behov och veta hur man bör bemöta människor från olika kulturella bakgrunder.

Munhälsa

Ohälsa i munnen hos äldre på särskilda boenden och hos en del brukarna är vanligt. Vid sviktande hälsa kan det vara svårt att klara sin egen munvård. De beroende personer har idag fler egna tänder, kronor, broar och implantat som kräver noggrann munhygien. Bristande munhygien kan bland annat leda till lunginflammation, smärta, blodförgiftning, undernäring och försämrad livskvalitet. Därför är det viktigt att vård- och omsorgspersonal har kunskap om munhälsa och arbetar systematiskt med bedömningar och åtgärder.

Vi erbjuder utbildning inom munhälsa för att förändra och förbättra vård och omsorg för de funktionsnedsättande personer.

 

Utbildningar

Etik och moral inom vård och omsorg

Boka Nu

Munhälsa

Boka Nu

Hälsovård

Boka Nu

Kris och våldssituation

Boka Nu

Kris

Boka Nu

FÖRELÄSNINGAR

72B1A4C46340464AB0AC98611339ABD5
Kopia av coachning av Svart och Gul Porträtt Fotografi Bokomslag