• Bli medlem på No2crimes redan idag >>
  • 13:01: Rån på Krocksbäck
  • 16:00 Upplopp i Malmö

 

Konfliktshantering

No2crimes / Våra tjänster / Konfliktshantering

Konfliktshantering

Vi fokuserar på hur man strukturerat kan hantera konflikter på arbetsplatser och på så sätt få medarbetare att fungera mer funktionellt tillsammans. Härigenom kan man undvika bland annat sjukskrivningar, utbrändhet, omplaceringar, uppsägningar, avskedanden, domstolstvister och kostnader.

Omvänt kan man också återfå bland annat arbetsglädje och produktivitet. Medling är en väletablerad konflikthanteringsmetod med brett forskningsstöd.

Medling är en av de få metoderna att hantera konflikter, utanför det rättsliga systemet, som är akademiskt utvärderat och effektivt. Metoden kan användas inom olika konfliktområden och används bl.a. på arbetsplatser, i familjeföretag, vårdnadstvister etc.

I brittiska företag har man under många år arbetat aktivt och strukturerat med att lösa konflikter på arbetsplatser i ett mycket tidigt skede och på så sätt uppnått ovannämnda fördelar. Detta har man bland annat gjort genom att involvera en tredje part – en medlare – antingen från den egna organisationen eller utifrån.

Målet är både att lösa de problem som ligger till grund för konflikten och vända den negativa trenden bakom sig så att parterna kan lägga konflikten bakom sig.