• Bli medlem på No2crimes redan idag >>
  • 13:01: Rån på Krocksbäck
  • 16:00 Upplopp i Malmö

 

Skyddat boende

No2crimes / Våra tjänster / Skyddat boende

Skyddat boende

HVB Hem

Vi har ett flertal HVB-hem med möjlighet att ta emot skyddsplaceringar.

Vi har en bred kompetens och kan även arbeta med annan problematik utöver skyddet. Vi arbetar aktivt med att implementera ett skyddstänk och riskbedömningar är en del av skyddet. Personal har kontinuerlig handledning i varje ärende.

Vårt fokus är att lära individen hur man lever skyddad. HVB-hemmen har utarbetade rutiner för hur man hanterar skyddade personuppgifter samt hur vi aktivt arbetar kring den skyddade.

Vi arbetar även aktivt med att hjälpa kriminella avhoppare att skapa ett nytt liv fritt från kriminalitet, hot och våld. Vi arbetar med att stärka avhopparna att känna sig trygga med sitt nya liv genom att via samtal arbeta fram en fiktiv historia som blir en del av deras nya ”identitet”.

Stödboende

Vi kan erbjuda ett eget boende med individanpassat stöd för både ungdomar (från 16 år) och vuxna. Förutom att implementera ett skyddstänk är målet även att individen ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har lägenheter i olika delar av landet.