Stödsamtal

No2crimes / Våra tjänster / Stödsamtal

Stödsamtal / Joursamtal

Någon att prata med Som vi nämnt tidigare finns det enligt vår uppfattning många barn och ungdomar som idag far illa och är i behov av mycket stöd. I dagens samhälle behövs stora resurser tillsättas vad gäller det förebyggande arbetet bland barn och unga. Av den anledningen har vi tagit fram ett journummer då vi ser att behovet finns. Det är till för dem personer som befinner sig i kris eller bara vill ha någon att prata med om sitt mående. Målet med journumret är att ingen ska känna sig ensam, att det alltid ska finnas någon som finns där och lyssnar när det än behövs på dygnet.

• Jourtelefon som främst är till för barn och ungdomar dygnet runt. Kan dock kontaktas av andra vuxna som arbetar med ungdomar och behöver genomföra en gemensam handlingsplan i situationer där vi kan vara till hjälp.

• Stöd och hjälp genom att finnas där och lyssna.

• Rådgivning och hänvisning genom våra egna erfarenheter ge råd och tips samt att vi kan kontakta någon specifik myndighet om det behövs.

• Förebyggande arbete genom att lyssna på personen och avläsa situationen kan vi prata med rätt myndighet utifrån omständigheterna.

• Krishantering om en ungdom exempelvis är på väg att göra förhastade handlingar som kan vara kriminellt och direkt skadligt för sig själv eller någon annan ska dem kunna vända sig till oss nummer och prata av sig. Vi kan då förhoppningsvis hänvisa vidare/hjälpa denna person till rätt instans.

• Fysisk träff med personen ifråga (under förutsättning att personen befinner sig i Malmö, Lund, Landsrkona,Trelleborg)

Stöd vårt arbete

#Changemein24h
28 mars, 2017
Afrika
14 april, 2021
Hemlösa
28 mars, 2017
My Story
28 mars, 2017
N2C Ledare
17 april, 2021
Nattvandrarna
14 april, 2021
Skyddat Boende
14 april, 2021

Följ oss på Sociala medier