STEG 1 Utbildning- Ungdomar på glid

No2crimes / Våra tjänster  / Utbildningar  / Boka Karin Jonsson / STEG 1 Utbildning- Ungdomar på glid

Karin Jonsson’s Utbildningar

N2C – STEG 1 Utbildning- Ungdomar på glid

 

MÅLGRUPP: Utbildningen riktar sig i första hand till grupper som arbetsplatser, skolklasser och föreningar.

SYFTE: Att ge deltagarna ökad förståelse om hur man kan möta ungdomarna i den här gruppen för att få en påverkan på deras tänkande och attityder

Genom denna utbildning får vi ett helt annat perspektiv kring individens syn och tankar.

För att förstå unga vilsna så måste vi tänka som dem för att förstå dem för att förebygga och inspirera unga på glid till en tryggare framtid.

Boka Utbildning