Våra uppdrag

Vår vision är att skapa ett tryggare Sverige, så att färre drabbas av våldsbrott. N2C arbetar för att förbättra samhället genom att stoppa våldet innan det sker på skolor, arbetsplatser och i det offentliga rummet.

Tillsammans skapar vi tryggare och säkrare bostadsområden!

Alla vet idag att problem med integrationen och kriminalitet finns i utsatta bostadsområden. Många unga i utsatta områden misslyckas i skolan och har ingen tro på sig själva och sin egen framtid. Detta har många orsaker, den främsta orsaken är den ökande ojämlikheten i samhället där vissa har väldigt mycket resurser och andra väldigt lite.

Vårt program bygger på ett samarbete med vuxna och ungdomar, projektet ska motverka illegala handlingar bland unga genom att bygga upp deras självkänsla, självförtroende och den kognitiva förmågan samt visa på alternativ och ge framtidshopp. Att bryta ett negativt mönster och få de unga att återgå till positiva vanor som främjar dem och samhället och känna gemenskap i ett positivt sammanhang.

Vårt projekt liknar det framgångsrika statliga tyska projektet ”Get a Curve” (Ta en kurva – håll kursen) som minskade 40 procent av brotten hos deltagarna. Ideella föreningen No2Crimes vill tillsammans med er vara den drivande kraften till förändringen.

Projektplan

  1. No2crimes utbildar er personal i ”Ungdomar på glid” som möter unga i sitt arbete. Vaktmästare, bovärdar, områdesutvecklare, säkerhetssamordnare, parkarbetare, städare, receptionister samt närstående hur de skall bemöta och tala med ungdomar. Här är det viktigt att vi skapar förtroende mellan personalen ungdomar och vuxna som bor i området.

Syftet med utbildningen är att få kunskap om hur unga på glid tänker och få konkreta verktyg som direkt kan användas i verksamheten. Ge ungdomarna en framtidsvision så att de känner sig trygga och delaktiga i samhället.

  1. Stormöte om hur vi tillsammans kan skapa tryggare och säkrare bostadsområden. Vi bjuder in hyresgäster, kommun, skolan, föreningar och näringslivet. På mötet blir det inspirationsföreläsningar av två unika personer med två skilda livsresor som berättar faktorer som har påverkat dem till ett meningsfullt liv.
  • En före detta kriminell som blev Årets eldsjäl och entreprenör.
  • En framgångsrik invandrare som kan berätta om sitt liv och bli en förebild.

Syfte är att skapa relationer, samhörighetskänsla, delaktighet och att så många som möjligt skall kunna engagera sig genom att exempel ge av sin tid, lokaler, ekonomi med mera för att påverka de ungas möjligheter och ge dem framtidshopp. Under mötet kommer vi ta emot intresseanmälan av dem som vill vara volontärer, mentorer och framtida No2Crimes Ungledare. Efter mötet är vår förhoppning att alla säger HEJ till varandra på bostadsområdet

  1. Utbildningsdag/halvdag med våra experter i No2Crimes som utbildar volontärer, mentorer och No2crimes Ungledare som blir förebilder som ska arbeta för att skapa en bra boendemiljö.

Syftet med ledarskapsprogrammen är att ge deltagaren möjlighet till personlig utveckling och förutsättningar att kunna leda andra unga.

Uppföljning efter varje genomförd programpunkt och kontinuerlig uppföljning med N2C Ungledare, volontärer och mentorer. Efter punkt 2 tillsätta en styrgrupp med representanter från olika organisationer.

Det är vår förhoppning att projektet ska vara en permanent verksamhet i vår förening och i ert bostadsföretag. De som varit med i projektet kommer att vara förebilder för andra unga och föräldrar, genom kunskap, handlingar och stöd från No2Crimes driver de projektet vidare.

Ladda ner PDF

Kommande event & uppdrag

Vi samarbetar med Helsingborgshem för skapar ett tryggare och säkrare samhälle! ”Ungdomar på glid” en utbildning som ni erbjuder all er personal.

Syftet är att få bättre förståelse hur ungdomar tänker och hur man bemöter dem på bästa sätt.

Effekten blir minskade vardagsbrott och störningar, därmed tryggare och säkrare bostadsområden.

Ungdomar på glid!

Helsingborgshem 2022.04.06

Föreläsare: Maher Turkie och Karin Jonsson från No2Crimes

 

RF-SISU Gävleborgs verksamhet har bokat oss för två föreläsningar i Septemeber

Inspiration och motivation 
Syftet är att få bättre förståelse hur ungdomar tänker och hur man bemöter dem på bästa sätt.
Men även att alla kan förändra sitt liv oavsett ålder.
Vem är jag, vad vill jag och hur ska jag!
 
Nästa Utbildning är i Oktober.
Vårt Nästa Uppdrag i November då ska vi utbilda 180 poliser i Höglandet  Nässjö 
 

Vill du veta mer?

We are always looking for ambitious, enthusiastic and entrepreuneurial people to join our team. If this sounds like you, drop us a line with what you can bring to our company that sets you apart from anyone else.

Kontakta oss Om N2C