Varför ska man rösta och varför ditt parti?

Varför ska man rösta?

Vi bjuder in alla partier för att diskutera våra kärnämne och hur viktigt det är att rösta.

( Vi prioiterar så klart politiker att ställa upp men även medborgare kan delta för att diskutera demokrati och samhällesfrågor.)

Frågor kring LVU frågan och tjänstemannaansvaret som inte har tillämpats, Hur tänker ni göra för att säkerställa bristerna hos myndighetsperson som tar avgörande beslut på att placera barn på olämpliga platser, Vad gör ni för att man ska följa barnkonventionen då många barn drabbas av utsatthet,

vilka resurser ska ni satsa på föräldrar för att stärka anknytningen till deras barn.

Hur vill ni göra för att förbättra anknytningen mellan föräldrar och barn för att kunna förebygga att kriminalitet blir en karriärväg?

Hur vill ni öka insatserna i förskolan?

Hur vill ni organisera skolan så att resurserna skall tas tillvara så att ännu fler entreprenörer kommer från förorten?

Hur vill ni arbeta för att motverka kriminella attityder i samhället?

Hur vill ni motverka kriminalitet i hemmet?

Hur vill ni motverka våld i nära relation

Hur vill ni motverka våldäkterna och sätta ner fotoen för dem låga straffen?

Hur vill ni förbättra den psykiska hälsan för att uppnå en nollvision mot självmord?

Skicka in ditt intresse till info@mystory.nu om du vill anmäla dig.

Varje onsdag kl 12.00 – 13.30

Varje vecka 10 till vecka 18 bjuder vi in politiker från oliaka partier och sänder digitalt där ställer vår programledare Maher dessa frågor, för att väljarna ska rösta varför ska de rösta på just ditt parti.

Detta eventet är digitalt eller fysiskt i samarbete med NBV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Verifierad av MonsterInsights